Eksploatacja gruntowego wymiennika ciepła

Prawidłowa eksploatacji gruntowego wymiennika ciepła daje możliwość pełnego wykorzystania korzyści energetycznych wynikających z jego zastosowania. Całoroczny okres eksploatacji urządzenia można podzielić w zależności od panującej aktualnie temperatury powietrza zewnętrznego. Decyduje ona o użytkowaniu bądź nie wymiennika gruntowego.

Wykres eksploatacyjny

Warianty eksploatacyjne:

  • temperatura zewnętrzna poniżej 10 oC powietrze zewnętrzne przepływa przez wymiennik gruntowy gdzie się podgrzewa;
  • temperatura powietrza zewnętrznego od 10 do 24 st. C.gruntowy wymiennik ciepła nie jest eksploatowany; powietrze jest pobierane bezpośrenio z zewnętrz czerpnią ścienną.
  • temperatura powietrza zewnętrznego od 24 st.C; powietrze zewnętrzne przepływa przez wymiennik gdzie się ochładza; temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczeń jest niższa od temperatury powietrza zewnętrznego.

W okresach przejściowych (maj, październik), kiedy temperatura powietrza zewnętrznego jest zbliżona lub wyższa od temperatury gruntu, powietrze musi być czerpane z powinięciem wymiennika gruntowego. Pozwoli to na uniknięcie dodatkowych start ciepła wynikających z ochłodzenia powietrza zamiast jego ogrzania, w okresie, gdy jest to niepożądane. Powietrze zewnętrzne może być pobierane np. czerpnią ścienną.

Czyszczenie gruntowego wymiennika ciepła

Gruntowy wymiennik ciepła został ułożony ze spadkiem w kierunku czerpni.Umożliwia to odpływ mogących powstawać w nim skroplin i okresową dezynfekcję urządzenia. Gruntowy wymiennika ciepła należy czyścić co dwa lata. Czyszczenie polega na kilkukrotnym przeciągnięciu przez wymiennik szczotki przymocowanej do biegnącej w nim linki. Średnica szczotki powinna być większa o około 100 mm od średnicy rurociągu. Szczotkę należy nasączyć środkiem bakteriobójczego, np. stosowanego do czyszczenia wanien z hydromasażem. Po zakończeniu czyszczenia należy przepłukać wymiennik wodą i dokładnie uszczelnić otwory rewizyjne.Podczas wykonania i eksploatacji gruntowego wymiennika ciepła należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie czystości urządzenia. Wszystkie otworu (czepnia, rewizje)muszą być zabezpieczone przed przedostawaniem się do rur zanieczyszczeń stałych, np.piasku, liści oraz gryzoni.