podczerwien

Badania termowizyjne

Badania kamerą termowizyjną mają na celu ocenę izolacyjności cieplnej budynku. Każde ciało emituje promieniowanie podczerwone (cieplne), którego natężenie jest proporcjonalne do temperatury tego ciała. Kamera termowizyjna rejestruje to promieniowanie w postaci obrazu cyfrowego.

pasywny

Pierwszy certyfikowany budynek pasywny w Europie Środkowo-Wschodniej

Budowa budynku pasywnego wymaga specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, dlatego decydując się na budowę takiego budynku warto zaangażować eksperta w tej dziedzinie, świadczącego kompleksowe usługi doradcze.

zarzadzanie

Zarządzanie nieruchomościami

Wiele firm kieruje do Państwa ofertę administrowania i zarządzania Państwa osiedlem. Zakres usług nie zawsze jest dostosowany do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Nie zapewnia kompleksowego zarządzanie Państwa osiedlem.