Świadectwa energetyczne

System oceny charakterystyki energetycznej budynków w Polsce został wprowadzony nowelizacją do ustawy Prawo budowlane z dnia 19 września 2007 (Dz. U. z 2007 r. Nr. 191, poz. 1373). System rozpoczął funkcjonowanie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Począwszy od tego dnia każdy budynek oddawany do użytku, podlegający zbyciu lub wynajmowi musi mieć ustaloną w formie świadectwa charakterystyki energetycznej jego charakterystykę energetyczną, określającą wielkość energii wyrażoną w kWh/(m2a) niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

energiaSystem świadectw energetycznych ma na celu osiągnięcie oszczędności energetycznych w budynkach, które odpowiadają za najwyższe zużycie energii w Unii Europejskiej (około 40% całkowitego zużycia energii). Świadectwa charakterystyki energetycznej mają za zadanie zwiększyć świadomość mieszkańców, użytkowników oraz inwestorów w zakresie konieczności oszczędzania energii i wynikających z nich oszczędności. Mają również na celu ukształtować rynek nieruchomości w kontekście uwzględnienia wpływu długoterminowych kosztów energii zużywanej na eksploatację budynku na cenę danej nieruchomości. Świadectwo energetyczne wystawiane przez upoważnionego eksperta jest ważne 10 lat.

Współpracownicy Instytutu Budynków Pasywnych posiadają uprawnienia (egzamin ministerialny złożony z wynikiem pozytywnym), doświadczenie oraz wiedzę techniczną niezbędną do wystawiania świadectw. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich zainteresowanych, lecz w szczególności do właścicieli budynków energooszczędnych, budynków użyteczności publicznej oraz budynków przemysłowych. Sporządzanie świadectw dla tego typu obiektów jest o wiele bardziej skomplikowane i pracochłonne. Prawidłowe określenie charakterystyki energetycznej wymaga przeprowadzenia obliczeń w sposób dokładny i staranny z zastosowaniem zaawansowanych metod symulacyjnych, na przykład do wyznaczenia współczynników strat ciepła przez mostki liniowe, zacienienia przegród przezroczystych, czy tez określenia zysków od procesów technologicznych. Błędne wykonanie świadectwa przez niewykwalifikowane osoby podlega odpowiedzialności cywilnej, zaś dla zleceniodawcy (właściciela bądź zarządcy budynku) może oznaczać przykładowo częściową utratę wpływów z tytułu opłat za wynajem, czy też sprzedaż budynku spowodowaną niedoszacowaniem rzeczywistej charakterystyki energetycznej.