Mostki cieplne

Mostki cieplne odpowiadają zwykle za około 15 % sezonowych strat ciepła w budynku. Występują wszędzie tam, gdzie ciągłość izolacji cieplnej nie jest zachowana. Instytut Budynków Pasywnych oferuje doradztwo w zakresie projektowania rozwiązań konstrukcyjnych wolnych od mostków ciepła.

Wyróżniamy geometryczne oraz konstrukcyjne mostki ciepła. Mostki geometryczne to na przykład naroża budynku. Ich występowanie wynika ze zmiany kierunku przebiegu izolacji na ścianie zewnętrznej budynku. Starty ciepła przez mostki geometryczne są nieuniknione, a ich wartość jest zwykle niewielka. Za znaczne straty odpowiadają natomiast mostki konstrukcyjne. Pojawiają się one wzdłuż takich elementów jak np.:

  • Rys. optimahouse.pl

    ławy fundamentowe,

  • murłaty,
  • kalenice,
  • ościeża okien i drzwi,
  • płyty balkonowe.

Pamiętaj, że dywan lub wykładzina może być dobrym izolatorem. A praniem wykładzin zajmuje się APC Wrocław .

Mostki ciepła odpowiadają za nadmierne straty ciepła i prowadzą do wzrostu kosztów ogrzewania. Mogą również powodować wykraplanie się wilgoci w pomieszczeniach na powierzchni wewnętrznej ściany i w konsekwencji prowadzić do powstawania pleśni i zagrzybień. Nieuwzględnienie, bądź niedoszacowanie strat ciepła przez mostki termiczne w obliczeniach cieplnych budynku może prowadzić do niedowymiarowania instalacji grzewczej i w efekcie niedotrzymania warunków komfortu cieplnego w pomieszczeniach.

Specjaliści Instytutu Budynków Pasywnych oferują usługi polegające na doradztwie przy projektowaniu rozwiązań konstrukcyjnych wolnych od mostków ciepła. Odpowiednie zaprojektowanie detali konstrukcyjnych umożliwia eliminację mostków cieplnych przy nieznacznych, a często zaniedbywalnych nakładach inwestycyjnych. Opracowanie takiego projektu wymaga jednak specjalistycznej wiedzy, zastosowania zaawansowanych metod i narzędzi symulacyjnych.